Работилничка Puppeteria Светлини чада

Трите баби сред Софийско поле

Баба Бона, Тонка и Гинчето са днешните разказвачки на „Трите баби“.
Приятно веселие 🙂

Трите баби – Елин Пелин

Едната нагоре, другата надоле,
трите се срещнали сред Софийско поле –
приятелки стари от млади години
и малко роднини.
Сред широки друми спрели се на думи,
на почивка кратка, на приказка сладка…

– Мари, ха да ходим!
– Е, почакай малко…
– В къщи е самичък дядо ви Михалко!
– Не бързайте толко, чакайте мъничко!
– У, не съм питала за кумеца Тричко!…
И пак се подмятат разговори нови,
едната замлъкне, другата долови,
прекъснат, подкачат, унесат се сладко
и времето дълго вижда им се кратко…
– Хайде още малко!
– Хайде още малко!

Цялата чудна поема за „Баба Еленица от златна Златица, стара баба Рада от Клисура града и стрина ви Дивда от Голяма Кривда“ е тук. 🙂

Be the first one to share this post!
Back To Top