Блог

Училището започна

Училището за двама от трима днес започна.
Третият, приет по първо желание Game engineering в TU München, спи безметежния сън на бъдещ студент. „Щастливец!“, въздъхнаха Малена и Сашо😊
По здраве и вода (дъжд, ти спри!) да им върви на децата!🍀

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: