Коледа в кутия

Tи си сигурно много добра

Подготвени с много грижа лични писма от всяко дете в с. Кичево за всеки, изпратил подаръче за него пристигнаха вчера.

Споделям ви ред, изпратен ми от прочел пощата си развълнуван дарител.

Детето приключва писмото си с „Ти си сигурно много добра.“

Дете, дете, в колко кратки думички, колко много радостно чувство даряваш.

Чрез л.с., у нас, български училища и църква можете да получите писъмцето си.

Be the first one to share this post!
Back To Top