Добра среща

Monthly Archive: September 2015

Жената днес – Чудомир

Кара ми се жената. Откак се е съмнало, все мърмори, все нарежда:
-Какъв човек се извъди – казва, – та не помисляш мъничко поне за мене. Колко пъти съм те молила и напомняла да ме абонираш за списанието „Жената днес“, а ти сякаш без уши си останал. Виждаш – казва, – че като се върна от завода, захващам къщната работа и не ми остава време не да изляза, а през прозореца да погледна даже. Отскочи ей сега до пощата, докато ти огладя ризата, и свърши тая работа, че срокът изтича. Я Тана Венковата го получава с години вече, Сийка инженерката – също, Лалкиното Доче – също, лелината Софка – също; всички жени, кажи-речи, са се абонирали, само аз не. Направи ми тая малка услуга най-после, та и аз да разбера, че мъж имам.
-Нямам дребни – казвам.
-Като нямаш дребни, ще дадеш едри и ще ти върнат хората.
-Едрите са в спестовната каса – казвам,-но са на чуждо име записани.
-На ти тогава два лева – казва, – облечи се и върви.

🙂 🙂 Продължение тук – Жената днес.

Трите баби сред Софийско поле

Баба Бона, Тонка и Гинчето са днешните разказвачки на “Трите баби”.
Приятно веселие 🙂

Трите баби – Елин Пелин

Едната нагоре, другата надоле,
трите се срещнали сред Софийско поле –
приятелки стари от млади години
и малко роднини.
Сред широки друми спрели се на думи,
на почивка кратка, на приказка сладка…

– Мари, ха да ходим!
– Е, почакай малко…
– В къщи е самичък дядо ви Михалко!
– Не бързайте толко, чакайте мъничко!
– У, не съм питала за кумеца Тричко!…
И пак се подмятат разговори нови,
едната замлъкне, другата долови,
прекъснат, подкачат, унесат се сладко
и времето дълго вижда им се кратко…
– Хайде още малко!
– Хайде още малко!

Цялата чудна поема за “Баба Еленица от златна Златица, стара баба Рада от Клисура града и стрина ви Дивда
от Голяма Кривда,е тук. 🙂