Добра среща

Monthly Archive: November 2014

Благотворителна акция “Koледа в кутия” 2014

Последен срок за предаване на дарения:

в БУ “П. Хилендарски“ – до 5. декември
в БУ „Дора Габе“ – до 6. декември
в Българска православна църква – до 7. декември.

Актуално: дарове за с. Скутаре и набиране на хранителни пакети.

Скъпи дарители,

към края на акцията можем да окажем помощ на фондация „Подари надежда“ в с. Скутаре, Пловдивско:
С коледно пакетче те искат да зарадват 60 дечица от бедни семейства на възраст 2-12 години. Добре дошла подкрепа са всички дарения, които са ви на сърце – напр. почерпка (шоколадчета, бисквитки и др.), нови и запазени играчки, конструктори, пъзели, книжки за оцветяване, блокчета, боички, детски четки и пасти, ново и запазено облекло и обувки, отново писъмца и картички. От тях за децата ще бъдат подготвени богати коледни пакети.
Моля, запишете име и мейл за връзка на дарението си за Скутаре – децата искат да се отблагодарят с малка изненада. Благодаря на всеки откликнал!

  • Започнаха да пристигат и първите пакети по поети поименни подаръци за деца и семейства в с. Кичево, с. Страхилово, с. Крумово, гр. Бургас, гр. Хасководо 5.,6.,7. декември можете да донесете подаръчните кутии в двете български училища и в българската църква.
  • До края на акцията се набират и хранителни пакети. Ето отново препоръчителния им състав:
    1 Duschgel, 1 Zahnbürste,1 Zahnpasta, 1 kg Zucker, 2 kg Mehl, 1 kg Reis,1 kg Nudeln,1 Päckchen Salz, 1 Liter Speiseöl (keine Glasflasche), 100g Tee, 2 Packungen Keksе, 2 Tafeln Schokolade.

Ако имате въпроси, моля, звънете и пишете – info@dobrasreshta.de, тeл. 0179-7426902,

С благодарност и сърдечен поздрав,

Светлана Кампс

Благотворителна акция “Koледа в кутия” 2014.

В началото на ноември 2014 започна петата поредна “Коледа в кутия” от гр. Мюнхен за деца и семейства в България – виж http://www.dobrasreshta.de/?p=72.
До момента, 20 ноември, са поети ангажименти за лични коледни подаръци за деца, живеещи в домове и центрове за настаняване от семеен тип, за семейства в нужда в с. Кичево, с. Страхилово, с. Крумово, гр. Бургас.

Гр. Хасково е последната спирка в маршрута на транспортьора на подаръците, организация Malteser. Добре дошъл е всеки дарител, който иска да подготви личен поименен подарък за дете, настанено в ДДЛРГ и ЦНСТ за деца и младежи със специални образователни потребности в града.
Тел. и мейл за допълнителна информация – поименни подаръци и хранителни пакети: info@dobrasreshta.de, Tel. 0179-7426902 – Светлана Кампс.

От много години Malteser, с радетел и представител за България г-жа Рени фон Бехтолсхайм набира и превозва дарения и хранителни пакети, които стигат до бедни семейства и домове за деца и възрастни хора в страната. Ако имате възможност, моля, включете се – нека дарим повече!

Край на дарителската акция – в Българско училище “Паисий Хилендарски” – 5. декември, в Българско училище “Дора Габе” – 6. декември, в Българска православна църква, гр. Мюнхен – 7. декември.

Ето препоръчителeн състав на хранителен пакет, както и прикачен флайър на Малтезер:Flyer Bulgarien – Lebensmittelpakete

1 Duschgel
1 Zahnbürste
1 Zahnpasta
1 kg Zucker
2 kg Mehl
1 kg Reis
1 kg Nudeln
1 Päckchen Salz
1 Liter Speiseöl (keine Glasflasche)
100g Tee
2 Packungen Kekse
2 Tafeln Schokolade