Работилничка Puppeteria

Открехнато прозорче към Родопите – вълнена седянка в с. Косово

Лятна нощ преди две години – за пръв път пристигаме в малкото родопско селце Косово. Тъмно е и така плътно вали, че освен стръмнина и белеещи се зидове нищо друго не се вижда. До сутринта – когато слънцето бързешком подсушава баирите, стадото на Пламен се съобщава със звън, преминавайки от склон на склон. А нашите […]

Continue Reading
Back To Top