Добра среща Работилници за възрастни

Светлинкa – седянка за големите хора на 13. ноември

13. ноември, вторник, 18.15 ч. – 20.00 ч. – работилничката кани големите хора на плъстене. В уютна среща ще си направим светлинки от бяла вълна и овчи къдрици. Damaschkestr. 64 b, 81825 Мünchen-Trudering. Заповядайте!

Стойността на работилничката с включени материали е 25 евро.

Be the first one to share this post!
Back To Top