Добра среща Работилници за деца

Приказка за Ш, У и пиратите по Марица.

В едно старо училище /едно такова oще от преди/ седеше Гошко пред дъската си с пясък и се опитваше да пише.
Той пишеше думичките както ги изговаряше, затова не е чудно, че на дъската се появиха Ш-У-рапки, вместо чорапки.
Буквите Ш и У се спогледаха – рядко ги пишеха и не бяха свикнали да си цапат черните обувчици с пясък.
Решиха да тръгнат към близката река Марица и да се измият. Едва си потопиха обувките и Марица ядосано направи вълни – та тя тъкмо се беше къпала!
У цамбурна във водата, след него цопна и Ш, понесъл един фъстък в джобчето си. На фъстъка от вълнение даже му хвръкна Ф-то.
В този момент откъм училището се чу звънец. Пристигна Гошко, събрал в шепа останалите на дъската букви р-а-п-к-и. Рапки-те скокнаха при носещите се по водата свои приятели У, Ф и Ш.
По Марица минаха пирати, изловиха буквите, щастливи че са хванали нещо топло и написано – Ф-Ш-Урапки – нали не можеха да пишат вярно та грешката въобще не им пречеше.
Гошко се върна в клас и продължи да създава думички.
Край 🙂

Това е детската приказка, намислена вчера в творческото ни ателие. Децата работиха с глаголицата и се смяха на старата дума глаголя. Която значи говоря – аз – буки – веди – глаголи – месец май.

Галерия – изписване на собствената начална буквичка на глаголица. Вместо на дъсчици – на купички от вълна. 🙂

Back To Top