Добра среща Работилници за деца

По пиперените стъпки

„Едно момче на име Дойко отишло да види баба си. Бабата си била секнала кръста и го помолила да се погрижи за градинката й, че не може да се навежда. А и много й се прияла пиперена супа. Излязъл Дойко, но в градината видял само пиперени стъпчици и семенца, пръснати по земята. Пиперчетата чули, че ще ги готвят и избягали навреме при съседа зад оградата. Там треперели, преоблечени като моркови, и чакали какво ще се случи… „

Край на намислената приказка: нищо няма да се случи, на децата много им дожаля за пипера и историята приключи гладна. 🙂 🙂 🙂

 

Be the first one to share this post!
Back To Top