Блог

Генерал, Джо, Именно и другите :)

В продължение на три вълнени часа децата старателно работиха по фигурки с характер.
Така родените „Генерал Петьо, Йоги, Ханс, Панделина, Шпионът Джо и Именно“ ви поздравяват! 🙂
А аз поздравявам чудесните си ученичета с галерия на вълненковците за хубав спомен! 🙂

Be the first one to share this post!
Back To Top