Блог

„… или направо от злато!“

„… защото когато станеш майка се научаваш така добре да обичаш, че чак и сърцето ти става като златно… или направо от злато!“ 🙂
Прекрасен втори час на новия творчески курс „Приказки, вълна и какао“ на български език в Мюнхен – „майчина сълза, майчина усмивка“.
За всички приятели на приказките – групичката е кажи-брой пълна (1 място още само):
ОБАЧЕ НА  17. АПРИЛ ЗА  ПРАЗНИКА „ПРИКАЗКИ И КАКАО“ ИДВА МИЛ ГОСТ ОТ БЪЛГАРИЯ – ВИКТОР САМУИЛОВ
и всички малки и големи гости са сърдечно добре дошли! Съвсем скоро – утре-вдругиден – много повече информация! 🙂

Чудни снимки и след тях „самонамислената“ приказка на децата тази сряда:
заглавна снимка: Искра Соколова
снимки галерия: Максимилиан Kaмпс

„Един клоун се връщал от работа в цирка, уморен и жаден от много говорене. На пътя му – гърне пълно с вода, обаче вълшебна – превръщала всеки пил от нея в мишле.
Клоунът бил толкова жаден, че не повярвал на това. Пил, и ето – изведнъж от него останало само червеното топче – носленце, тичащо насам-натам.
– Справи се с три препятствия и омагьосването ще ти мине – казало гърнето.
Пред мишлето се изпречила яма. Прегризало то едно дърво, дървото паднало и станало пътечка, по която да продължи пътя си.
После извадило от най-дълбокото езеро на света златни куки. За това му помогнала златна рибка, която мишлето спасило от рибарска мрежа.
А накрая срещнало вълк без кожухче – и му го изплело отново с куките. Мишлето отново се превърнало в човек и всички били живи и здрави.“

А защо вълкът си нямал кожухче ли?

„… ами защото веднъж се скрил сред овцете, с намерение скоро да похапне.
Овчарят обаче точно тогава решил да ги стриже – и както недовиждал остригал и вълка. А пък той и не гъкнал – да не се издаде.“

Направо от злато – и копченцето-сърце за мама, и детската фантазия! 🙂 🙂

Be the first one to share this post!
Back To Top